Go To Content
:::

Tainan Juvenile Detention House, Agency of Corrections, Ministry of Justice:Back to homepage

:::

Giới thiệu tóm tắt 、Quy định gặp mặt

  • Publication Date :
  • Last updated:2023-08-04
  • View count:394

法務部矯正署臺南少年觀護所越南語簡介及接見規定

I.Giới thiệu tóm tắt

      Cơ sở chúng tôi tạm giữ thiếu niên trong vụ việc bảo vệ trẻ trên 12 tuổi, dưới 18 tuổi và thiếu niên trong vụ án hình sự, mục đích nhằm hỗ trợ điều tra nhân phẩm, kinh nghiệm, tình hình thể chất và tâm lý, tình hình gia đình, môi trường xã hội, trình độ giáo dục và các hạng mục cần thiết khác của thiếu niên được tạm giữ theo quy định pháp luật, cung cấp cho Cơ sở Cải huấn tham khảo trong việc quản lý và giáo dục thiếu niên. Trong thời gian tạm giữ, cung cấp hướng dẫn sinh hoạt, việc học, phẩm hạnh đạo đức v.v... cho thiếu niên, nhằm cải tạo thể chất và tâm lý cho trẻ, đạt mục đích giúp trẻ thích ứng với cuộc sống bình thường trong xã hội.

     Tên gọi ban đầu của Cơ sở chúng tôi là Cơ sở Quan sát Bảo vệ Thiếu niên thuộc Tòa án địa phương Đài Nam – Đài Loan, được thành lập vào ngày 01 tháng 07 năm 1971, địa chỉ tại số 161, đường Đại Lâm, thành phố Đài Nam, kề sát Công viên Thể Thao thành phố Đài Nam, Sở Cải tạo – Bộ Pháp vụ thành lập ngày 01 tháng 01 năm 2011, Cơ sở chúng tôi đổi sang do Sở Cải tạo – Bộ Pháp vụ quản lý và đổi tên thành Cơ sở Quan sát Bảo vệ Thiếu niên Đài Nam – Sở Cải tạo – Bộ Pháp vụ.

II.Quy định gặp mặt

1 Việc đăng ký gặp mặt được thực hiện bằng cách trình CMT (hoặc giấy tờ chứng   minh đủ yêu cầu).

2  Món ăn thức uống do người nhà được gặp mặt gửi vào giới hạn  tối đa 2kg, số  tiền mỗi lần gửi vào giới hạn tối đa 10 nghìn Đài tệ.

III. Thời gian gặp mặt:

1. 9:00~11:00 sáng, 2:00~5:00 chiều thứ Hai đến thứ Sáu.

2. 9:00~11:00 sáng, 2:00~5:00 chiều Chủ nhật đầu tiên hàng tháng tổ chức gặp  mặt cuối tuần, các tuần còn lại dừng việc gặp mặt.(Nếu ngày nghỉ lễ tết có tổ chức gặp mặt sẽ thông báo sau).

IV. Điện thoại phục vụ: +886-6-2150583#33

V.  Địa chỉ gặp mặt: Số 161, đường Đại Lâm, khu Nam, thành phố Đài Nam.

 

Go Top